Futebol da forca

Som en del i ett större arbete med ledarutveckling har vi ingått ett samarbete med organisationen Futebol da forca, som innebär att de erbjuder sin kunskap i form av digitala fortbildningskvällar. Dessa kvällar är endast riktade till kvinnliga ledare, och utgår från teman Skapa självkänsla/Självförtroende (hos både ledare och utövare) samt Praktiskt ledarskap.

Följande digitala utbildningskvällar erbjuds:

14/3 19.00-21.00 Skapa självkänsla/självförtroende

21/3 19.00-21.00 Praktiskt ledarskap

Är du intresserad av att delta vid något av tillfällena?
Kontakta oss via mejl.

Hampus Ueltzhöfer
Hampus.vff@varmlandsff.se