Värmlands FF startar ungdomskommitté

Som ett led i arbetet mot Värmlands FF´s vision; värmländsk fotboll utvecklar vinnare på alla arenor, startar VFF en ungdomskommitté.

Ungdomskommitténs roll är bland annat att säkerställa ungdomarnas perspektiv på verksamheten och kunna fungera som rådgörande vid, och inför, beslut. Då detta är en helt ny del av VFF´s organisation har ungdomarna själva haft stort inflytande över kommitténs uppgifter och arbetssätt.

-När vi startade detta arbete var det i form av ett ungdomsråd, men styrelsen beslutade ganska snart att detta bör vara en bestående del av VFF´s verksamhet, varpå ungdomsrådet övergick till att bli en kommitté. Detta beslutades under ett styrelsemöte i mars 2021, säger Sara Carlsson, styrelseledamot och en av två som varit ansvariga för arbetet.

Anneli Bergdahl, som tillsammans med Sara ansvarat för uppstarten av arbetet, fyller i:
-För oss var det viktigt att ungdomsrådet inte bara representerar ungdomarna, utan även hela fotbollsvärmland, varpå den geografiska fördelningen har varit en grund i arbetet att hitta lämpliga medlemmar.

Isac Lindell är en av medlemmarna i ungdomskommittén och vill understryka kommitténs roll och syfte
-Det är i rollen som rådgörande och för att säkerställa ungdomarnas röst vi ser att vi har mest att tillföra till förbundets verksamhet.

Förutom Isac Lindell består av Ungdomskommittén av följande personer:
Tindra Edman
Carl Ljungberg
Nova Rosengren
Sondre Fransson
Gráinne Högfeldt
Nimo Abdulkadir
Sebastian Andersson

Ansvariga från VFF har varit
Sara Carlsson, Styrelseledamot
Anneli Bergdahl, Förenings- och utvecklingskommittén