Coronanivå 2 från 1 juli

Smittskydd Värmland kommer att följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder och har gått in i nivå 2 från den 1 juli.
Det innebär följande:

Sammanfattning - nuläge (1 juli)

 • De idrottsspecifika restriktionerna togs bort den 1 juli 2021.
 • Idrottsföreningar och utövare ska dock fortsatt vidta vissa åtgärder för att undvika smittspidning av covid-19.
 • Nya publikbegränsningar gäller fr.o.m. den 1 juli 2021.

Lokala variationer kan förekomma - det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region.

Allmänna råd

När det gäller det personliga ansvaret anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd att var och en bör vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Det innebär bland annat att

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion,
 • hålla avstånd till andra människor och undvika trängsel.

Idrottsföreningar bör säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att

 • informera besökare på idrottsanläggningen om lämpliga smittskyddsåtgärder (t ex innebörden av det personliga ansvaret som redovisas ovan),
 • vidta åtgärder för att undvika trängsel,
 • erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.

Regionala avvikelser kan förekomma och SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i den egna kommunen och regionen.

Publik

Följande publikbegränsningar gäller från 1 juli:

 • Högst 600 personer vid utomhusarrangemang
 • Högst 3000 personer vid utomhusarrangemang där särskilt anvisade sittplatser kan anvisas
 • Om arenan kan delas upp i sektioner där besökarna inte kommer i kontakt med andra sektioners besökare gäller ovanstående begränsningar för respektive sektion.
 • 

Omklädning

Folkhälsomyndighetens tidigare allmänna råd om att undvika gemensamma omklädningsrum i samband med idrottsaktiviteter är borttaget sedan den 1 juli 2021.

Svenska Fotbollsförbundets beslut, riktlinjer och råd i sin helhet (PDF-dokument)