Anläggningsfrågor

Anläggningsutvecklingen för fotbollen är just nu på stark frammarsch.

Föreningar och kommuner börjar allt mer inse behovet av bra och funktionella anläggningar för fotboll. Detta gäller både våra större elitarenor samt anläggningarna för breddfotboll och spontanfotboll. Sedan 1996 har Svenska Fotbollförbundet gett stöd ur sin anläggningsfond till föreningar och kommuner som bygger anläggningar. Stödet är till för att förbättra tränings- eller tävlingsmöjligheterna för fotbollen vintertid eller säsongförlängande åtgärder. Under 2002 togs en ritning på en spontanidrottsplats fram, vi kallar den "Kulan". Det är en spelyta på 40 x 20 meter med konstgräsunderlag.

Som stöd till föreningar och kommuner har vi även tagit fram en del informationsmaterial samt inlett samarbete med ett antal anläggningsföretag som är behjälpliga med utbildning samt rådgivning inom sina anläggningsområden.

Mer detaljer om detta samt information om aktuella projekt inom anläggningsområdet finner du på Svenska FF:s hemsida.


Rådgivning:
Funderar ni på att anlägga en konstgräs eller naturgräsplan, bygga fotbollshall eller näridrottsplats eller behöver någon annan hjälp inom anläggningsområdet så har ni möjligheten att kostnadsfritt få rådgivning eller besök av en anläggningsutvecklare. Anläggningsutvecklarna ska ses som en resurs för distriktsförbunden och fotbollsföreningar men även hjälpa kommuner i anläggningsfrågor som rör fotboll.

Tag kontakt med nedanstående person som representerar Svealand: Bosse Wedlund, telefon: 08-668 70 45, mobil: 070-679 66 44, e-post: bowic@bredband.net eller Ronni Lundqvist, telefon: 08-735 09 26, mobil: 070-510 05 93, e-post: ronni.lundqvist@svenskfotboll.se