"Kulan" - för fysisk aktivitet i boendemiljö

Spela, lek, gör vad du vill
men vad du än gör så stå inte still!
Den moderna samhällsutvecklingen avseende fysisk planering stimulerar idag knappast till fysisk aktivitet.
Spontanfotbollen, som man tidigare kunde se överallt i våra olika bostadsområden, har i dagsläget så gott som försvunnit och då svensk fotboll känner ett stort ansvar för att utveckla förutsättningarna för spontanfotbollen genomförs nu en satsning på anläggningen "Kulan" för att råda bot på detta.

Se filmen om Kulan:

- Modem/ISDN (2,8 MB)
- Bredband (40,9 MB)

En folder/ritning har tagits fram för att användas i kontakter med föreningar, kommuner, bostadsbolag, byggföretag med flera, som är villiga att hjälpa till att förverkliga byggnationen och göra kostnaderna så låga som möjligt.

"Kulan"
Kulan är namnet på den aktivitetsyta som kan byggas ensam eller som en komponent i en näranläggning.
Anläggningen är kringgärdad av staket, så att ytan kan användas på många olika sätt. Väggarna skall också kunna hålla basketkorgar och infästningar för olika rep eller nät.

Drift
Erfarenheter från Norge, som har byggt många liknande anläggningar, visar att kostnaderna för driften har varit mycket rimliga. Verksamheten underhålls i huvudsak med frivilligt arbete. Kommunerna svarar för vissa inköp och löpande kostnader i form av el, utlåning av maskiner etc. Det stora stödet från kommunernas sida torde dock vara i själva planarbetet.

Finansiering
Det är givetvis viktigt att ha kartlagt hur anläggningen skall finansieras innan man startar upp ett projekt som skall resultera i "Kulan". En tidig och grov finansieringsplan är därför nödvändig. Denna finansieringsplan skall innehålla alla kostnader och en beräkning av driftskostnader.
För "Kulans" tillkomst, har kommunerna ett självklart ansvar. Men vi vet alla att den kommunala penningpåsen sällan räcker till alla de förväntningar som finns hos invånarna. Därför måste uppfinningsrikedomen vara stor. Det gäller att utnyttja alla de resurser som finns tillgängliga av anslag, fonder, särskilda medel för extra insatser, sponsorer, bostadsbolag, lokala byggföretag, byggvaruhandeln och hyresgästföreningar med flera.

Referensanläggningar
Svensk fotboll vill gärna få fram några referensanläggningar, så de första projekten kommer att få finansiellt stöd från Svenska Fotbollförbundet.
Hoppas ni får användning för dessa ritningar så att ni till en billig penning kan förverkliga er egen "Kulan". För de som vill köpa en färdig anläggning finns en leverantörslista på de företag som vi i dagsläget känner till.

Riksidrottsförbundet har ett anslag för föreningsägda anläggningar. Detta anslag kan bli tillämpligt under förutsättning att anläggningen ägs och drivs av en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Svenska Fotbollförbundet
Anläggningsutskottet

Leverantörer av Kulan
Skiss (pdf 274 kb)