Testa din föreningskunskap

Vet du hur man bildar en förening eller hur ett årsmöte fungerar? Här har du chansen att testa dina föreningskunskaper, men förhoppningsvis också finna svar på frågor du gått och grunnat på.

Du kan ta fråga för fråga bara för att se vad du kan, eller söka efter det ämne du är intresserad av att veta mer om genom frågerubrikerna eller sökrutan.

Diskutera och fundera! Till varje fråga har vi ställt ett antal diskussionsfrågor som ni kan ta upp i er förening. Ägna en stund på styrelsemötet eller kommittéträffen åt de frågeställningar som ni tycker berör er verksamhet för tillfället. Det kan vara väl investerade minuter.

Vill ni ha stöd och hjälp att utveckla föreningens verksamhet kan ni ta kontakt med Värmlands Fotbollförbund eller SISU Idrottsutbildarna.

Klicka på denna länk http://www.framehouse.se/default.aspx?id=988

Lycka till!