Idrottslyftet 2020/2021

1 januari 2020 - 31 oktober 2021

Sidan är öppen för att söka idrottslyft 2020/2021. När ni loggat in er i Idrottonline väljer ni fliken "Idrottsmedel" och därifrån ansökningar osv.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta VFF richard.morero@varmlandsff.se

Så många som möjligt, Så länge som möjligt, I en så bra miljö som möjligt

Idrottslyftet 2020-2021

Idrottslyftet för 2020-2021 innehåller flera uppdateringar jämfört med tidigare idrottslyftsperiod.
Idrottslyftet har nu två inriktningar:

Utbildning - Ledarutbildning för barn- och ungdomsfotboll; Subventionering 75% av samtliga tränarutbildningar för barn- och ungdomsfotboll. Ej domarutbildningar.

Ungdomar - Få fler ungdomar 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten. Exempelvis utveckling av förenklade spelformer, föreningsutvecklingsarbete etc.

Alla ansökningar som görs genererar en återrapport där ni fyller i vad pengarna använts till, hur många som deltagit osv. Återrapporten är obligatorisk! Om återrapporten uteblir kan förening bli återbetalningsskyldig samt avstängd från tidigare ansökningar i idrottslyftet.

Har ni frågor om idrottslyftet skall ni kontakta Richard Morero, richard.morero@varmlandsff.se, 054-770 71 03.