Folder om fotboll på 9 olika språk

I foldern finns följande text översatt:

Fotbollsföreningarna i Sverige är många och har många medlemmar
Många människor i Sverige har engagerat sig i fotbollsföreningar. De flesta är spelare, men många är ledare eller funktionärer, vilket kan betyda att de leder aktiva spelare som tränare eller annan typ av lagledare eller också kan det betyda att de arbetar i föreningen med andra uppgifter. Det kan handla om att man sitter i styrelsen, att man sköter fotbollsplaner, att man arrangerar fotbollsmatcher eller att man sköter administrativa uppgifter som finns i föreningen. Gemensamt för alla dessa människor (utom tränare för seniorlag) är att de arbetar ideellt, dvs. utan betalning.

Hur kommer det sig då att så många människor arbetar utan betalning för att andra ska få spela fotboll? Vad är det som gör att människor engagerar sig och är medlemmar i en fotbollsförening utan att själva spela fotboll? Hur fungerar egentligen en fotbollsförening? I det här informationshäftet ger vi svar på några sådana frågor.

Föreningen - en mötesplats för alla
En fotbollsförening och alla andra föreningar är öppna för alla. Det betyder att alla människor har rätt att vara med i en förening. Det finns bara två krav på den som vill vara medlem i en förening. Det är att följa föreningens stadgar och att betala de avgifter som föreningens medlemmar beslutar om. I fotbollsföreningen engagerar man sig i något man tycker är viktigt, intressant och roligt. Samtidigt lär man känna massor med andra människor med fotbollen som gemensamt intresse.

Föräldrar är viktiga i föreningen
För att fotbollsspelandet i en fotbollsförening för barn, ungdomar och vuxna ska fungera krävs att föräldrar och andra vuxna ibland ställer upp och hjälper föreningen. Det kan innebära att någon gång köra barn eller ungdomar till en bortamatch eller att delta vid de gemensamma aktiviteter som klubben genomför för att skapa en trivsam förening eller för att skaffa in pengar till verksamheten. Dessa insatser från medlemmarnas sida är till viktig hjälp för en förening där medlemmarna arbetar frivilligt på sin lediga tid.

Motiverande ledare och tränare
I bakgrunden vid varje match, varje träning eller varje annan föreningsaktivitet finns alltid ledare eller tränare som hjälper, stödjer och motiverar de aktiva spelarna. Dessa personer har avsatt sin tid och tagit på sig ett ansvarsfullt ledaruppdrag. De är också viktiga förebilder för ungdomarna. Därför spelar tränare, ledare och alla andra funktionärer en central roll i fotbollens föreningar.

Föreningen lever tack vare sina medlemmar
Medlemmarnas engagemang och aktiviteter är föreningens verkliga hjärta. För ekonomin är medlemsavgifterna och andra avgifter som föreningens medlemmar gemensamt bestämmer viktiga. De är stommen i ekonomin. En förening kan också få ekonomiskt stöd från staten och kommunen om man har verksamhet som berättigar till sådant stöd. Pengarna som föreningen disponerar går åt till bland annat kostnader för fotbollsplaner, domare och utrustning.

Medlemmarna bestämmer
Ideella föreningar är demokratiskt uppbyggda. Det betyder att varje enskild medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte, där medlemmarna beslutar om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar sedan för föreningens löpande verksamhet fram till nästa årsmöte. Styrelsen ser också till att man i föreningen följer stadgarna. Stadgarna är skrivna regler om föreningens verksamhet och de kan sägas vara föreningens lag.

Fotbollsföreningarna i Värmland ingår i Värmlands Fotboll-
förbund (VFF)
Några fotbollsföreningar i Värmlandd bildades för över hundra år sedan. Andra tillkom betydligt senare och några helt nyligen. Gemensamt för alla fotbollsföreningar i Värmland är att de tillhör Värmlands Fotbollförbund (VFF). Alla föreningar i VFF har samma rättigheter och samma skyldigheter oberoende av ålder eller hur stor verksamhet de har eller hur högt i seriesystemet de spelar. Likadant som i den enskilda föreningen så bestämmer medlemmarna i VFF, dvs. föreningarna, på årsmötet om verksamheten och ekonomin för det kommande spelåret.

Även i VFF arbetar de personer som är valda av föreningarna att ingå i styrelsen ideellt utan någon ekonomisk ersättning. Eftersom verksamheten i VFF med omkring 120 föreningar är så omfattande så räcker det inte med ideellt arbetande styrelseledamöter. Därför finns det också ett kansli i Karlstad med personal som är anställda av VFF.

Här finns foldern för utskrift
(Den här är lågupplöst. Kontakta richard.morero@varmlandsff.se för högupplöst)

Här finns enskilda blad att skriva ut:

Fotbollen behöver dig (Svenska)

Ser socio de un club de fútbol.(Spanska)

Andami la komalakany topi pe. (Kurdiska)

Xubin noqo! (Somaliska)

Postanite clan!.(Bosniska-Serbiska)

Andami la komalakany topi pe. (Albanska)

Så här fungerar en fotbollsförening ( (Persiska)

Behöver ni högupplöst folder kan ni beställa det hos oss. Kontakta: richard.morero@varmlandsff.se