"Fotboll för alla - överallt". Så lyder Svensk Fotbolls paroll. För Svensk Fotboll är en levande landsbygd viktig, och vi vet att fotbollsföreningen är en viktig faktor för en levande landsbygd.

Värmland är ett distrikt med många landsbygdsföreningar. Föreningar som gör ett oerhört stort och viktigt arbete för bygden. Vi är stolta över er.

För att utveckla föreningen ytterligare finns det särskilda medel avsatta för landsbygdsutveckling. I korthet finns det två instanser:
Länsstyrelsen - Medel för att utveckla Anläggningen
Leader - Medel för att utveckla Verksamheten

Värmlands Fotbollförbund är mån om att våra föreningar ansöker om medel för att stärka sin roll i Landsbygden. För frågor om Landsbygdsutveckling kan ni kontakta Richard Morero: richard.morero@varmlandsff.se, 054-770 71 03

SvFF Landsbygdsfolder