Information från Arvika Domarklubb

Arvika Domarklubbs hemsida: www.adk.gr8.se

Frågor ang. grundkurserna besvaras av:

Kenneth Rehn, 0570-818 05, 070-224 69 81, kenneth.rehn@arvika.se

Robin Smedman, 0570-380 10, 070-396 86 46, robin@smedman.st

Erik Danielsson, 0571-216 81, 070-226 66 13, langbraten@telia.com