Årsmöte 2021

Värmlands Fotbollförbunds årsmöte 2021 hålls digitalt den 27 februari.
Sista anmälningsdag är 22 februari.

Anmälan görs här

Anmälda föreningar

Kallelse med fullmakt

Valberedningens förslag

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2020

Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december 2020.