Bilda ny förening

Ny förening

Vill ni bilda en förening eller som befintlig förening bli medlem i Svenska Fotbollförbundet? Här följer information om hur ni i så fall ska gå tillväga och vilka krav som ställs på de föreningar som ansöker om medlemskap i SvFF.

Så här går det till att starta en fotbollförening och att sedan bli medlem:

1. Bilda en förening. Ni genomför ett bildandemöte där ni enas kring stadgar (det dokument som styr föreningen) samt utser styrelse.

2. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket (enligt procedur som beskrivs nedan)

3. För att få delta i tävlingsmatcher måste sedan föreningen söka medlemskap i SvFF. Detta sker genom att ni fyller i en digital inträdesansökan på http://iof2.idrottonline.se/SvenskaFotbollforbundet/Intradesansokan/ samt på samma sida laddar upp följande handlingar

  • protokollskopia från bildandemötet, samt
  • kopia på föreningens stadgar.

För det fall ni inte redan innehar organisationsnummer måste ni skicka en kopia på er ansökan om organisationsnummer (vilken görs till Skatteverket) till e-postadressen: joakim.hogbergjacobsson@svenskfotboll.se. Det går inte att ladda upp detta dokument via den digitala inträdesansökan.

(Om ni har problem med att ladda upp de obligatoriska handlingarna på webbsidan för inträdesansökan så kontaktar ni Joakim Högberg Jacobsson på SvFF, joakim.hogbergjacobsson@svenskfotboll.se.)

För att er ansökan ska prövas krävs även att ni betalar inträdesavgift till SvFF:

  • Inbetalning av inträdesavgift 500 kr till plusgiro 4633-4 eller bankgiro 620-7799.

SvFF godkänner eller avslår ansökan och skickar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet (RF) för ett slutligt godkännande. Innan detta sker så tar SvFF en kontakt med aktuell ny förenings SDF (Specialidrottsdistriktsförbund). När ni har blivit godkända av RF meddelas detta till er och föreningen erhåller ett föreningsnummer.

4. När föreningen är medlem i SvFF vänder ni er sedan till ert SDF för att ansöka om en serieplats. Ring till ert distrikt för att ta reda på när det är sista anmälningsdag för detta.

Observera att den digitala inträdesansökan ska innehålla kontaktuppgifter till minst två behöriga personer i föreningen innan den skickas elektroniskt till SvFF.

Era stadgar måste vidare uppfylla idrottsrörelsens grundläggande krav på demokratiska värderingar och ideella karaktär. För ett bra tips på vad era stadgar bör innehålla hänvisar vi till RF:s normalstadgar för idrottsförening (Word-dokument, )

Har ni vidare undringar kan det vara bra att läsa foldern Vanliga frågor inför bildandet av en förening. (Word-dokument, 37 kB)

Skatteverket har mycket information på www.skatteverket.se - bland annat hittar ni här den utmärkta foldern Klara! Färdiga! Gå! (PDF-dokument, 3,0 MB).

OBSERVERA! vidare de krav som ställs på föreningar som vill bli medlemmar i SvFF, bland annat vad gäller verksamhet, namn och hur föreningen styrs. Läs mer om detta under avsnittet "Krav för att bli medlem" som ni finner i menyn till vänster.