Fotbollstinget 2020

Fotbollstinget 2020 hålls torsdag den 17 december.(Nytt datum - flyttat från 2 december).
Observera att gällande restriktioner medför att mötet måste genomföras digitalt, i Microsoft Teams.
Det är därför viktigt att det i anmälan finns en korrekt angiven e-postadress till föreningens representant. Till den skickas inbjudningslänken för mötet.

Eftersom mötet genomförs digitalt är det viktigt att fullmakten för föreningens ledamot är oss tillhanda innan mötet.
Endast ledamöter med fullmakt medges rösträtt eller yttranderätt.

Föreningsstyrelse får senast sex veckor före mötet till styrelsen inge undertecknad motion i ärende som gäller:
1. VFF:s tävlingsbestämmelser (= de lokala tilläggen i SvFF:s TB = de blå rutorna)
2. Serieindelning

Motioner till Tinget 2020 ska vara VFF tillhanda SENAST 21 oktober 2020.
Motionerna skickar ni med posten eller e-mejl. Motionen ska vara underskriven av ordförande i föreningen eller styrelseledamot för den samma.
Motioner som inte har inkommit före nämnda tidpunkt, får inte behandlas vid sammanträdet.

Inbjudan till Tinget 2020
Fullmakt

Anmälan till Fotbollstinget 2020 (webbanmälan)

Anmälda föreningar >>

Dagordning >>
Mötesregler >>
Inkomna motioner och förslag till Tinget 2020 med VFF:s kommentarer >>

Serieförslag div. 2 damer >>

Serieförslag div. 3 damer >>

Serieförslag div. 4 herrar >>

Serieförslag div. 5 herrar >>
Karta div. 5 herrar >>

Serieförslag div. 6 herrar >>
Karta div. 6 herrar >>

Kompletterande tävlingsregler för div. 2 damer Svealand >>