Styrelse

Pernilla Uddh, Karlstad

Ordförande VFF

Mobil: 073-275 49 90
E-post: pernilla.uddh71@gmail.com

Jonas Strömberg, Karlstad

Vice ordförande VFF

Mobil: 070-644 20 38
E-post: jonas.stromberg@varmlandsschakt.se

Ulrika Nilsson, Grums

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-747 19 35
E-post: ulrika.nilsson@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Ordf. Disciplinkommittén

Håkan Lindh, Hagfors

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-289 05 16
E-post: hakan.lindh73@gmail.com

Lars-Gösta Elofsson, Karlstad

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-607 66 79
E-post: lars-gosta.elofsson@ifmetall.se

Sara Carlsson, Karlstad

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-685 85 71
E-post: sara.carlsson8@gmail.com

Peter Palmqvist, Nora

Ledamot styrelsen

Mobil: 070-269 89 41
E-post: peter.palmqvist@degerforsif.se

Daniel Svedberg, Hammarö

Kanslichef, Adj. sekreterare

Tel: 054-770 71 00
Mobil: 054-770 71 00
E-post: daniel.svedberg@varmlandsff.se

Ansvarsområde: Personal, ekonomi, evenemangsutveckling, anläggning, IT-frågor.

Övrigt: Sekreterare, kassör

HEDERSLEDAMÖTER Styrelsen

Annelie Larsson, Karlstad

Hedersordförande

Tel: 054-18 31 81
Mobil: 070-864 88 18
E-post: annelie.larsson@varmlandsff.se

Jan-Erik Weinebäck, Hammarö

Hedersledamot

Tel: 054-52 10 73
Mobil: 070-584 43 93
E-post: je.weineback@gmail.com

Anders Bademo, Karlstad

Hedersledamot

Tel: 054-57 81 34
Mobil: 070-228 16 20
E-post: anders.bademo@varmlandsff.se