Tävlingskommittén

Bo Bakken, Karlstad

Ordf. Tävlingskommittén

Tel: 054-86 02 22
Mobil: 070-228 02 22
E-post: bo.bakken@varmlandsff.se

Helena Wallner, Karlstad

Ledamot TK

Tel: 054-53 12 29
Mobil: 070-686 07 17
E-post: helena.wallner@aventics.com

Ansvarsområde: Arrangemang

Madeleine Engström, Fjugesta

Ledamot TK

Mobil: 070-266 61 87
E-post: maddo_50@hotmail.com

Ansvarsområde: Arrangemang, Lilla VM

Raimon Strömberg, Karlstad

Ledamot TK

Mobil: 070-513 28 18
E-post: raimonstrmberg@gmail.com

Janne Jansson, Arvika

Ledamot TK

Mobil: 070-573 40 16
E-post: jannejansson@live.se

Roger Carlsson, Karlstad

Ledamot TK

Mobil: 070-630 73 32
E-post: roger.carlsson@svenskcater.se

Susanne Zettergren, Kristinehamn

Ledamot TK

Tel: 0550-127 01
Mobil: 070-555 47 01
E-post: susanne.m.zettergren@telia.com

Ansvarsområde: Hallvärmländskan

Tom Erlandsson, Karlstad

Ledamot TK

Mobil: 070-517 18 60
E-post: tom.erlandsson@varmlandsff.se

Keith Öhman, Karlstad

Adjungerad

Tel: 054-770 71 04
Mobil: 054-770 71 04
E-post: keith.ohman@varmlandsff.se