Valberedning

Thomas Karlsson, Karlskoga

Ordförande Valberedningen

Mobil: 073-446 34 03
E-post: bovall67@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelsen

Anders Haster, Skoghall

Ledamot

Mobil: 070-626 07 90
E-post: haster.anders@gmail.com

Ansvarsområde: Öst

Susanne Grip Åsman, Brunskog

Ledamot

Mobil: 073-038 91 92
E-post: susanne.grip.asman@liv.se

Ansvarsområde: Väst

Peter Nord, Munkfors

Ledamot

Mobil: 076-208 52 75
E-post: kansli@ifkmunkfors.se

Ansvarsområde: Norr

Annica Lückner

Ledamot

Ansvarsområde: Syd