Nationalsporten

Nationalsporten

4.000 svenskar mellan 7 och 70 år frågas i en årlig undersökning av RF/SCB ut om sina tävlings- och motionsvanor. Undersökningen har genomförts sedan 1998.

De populäraste tävlings- och träningsidrotterna i åldern 7-70 år (2007)

Totalt Män Kvinnor
1. Fotboll 606.000 1. Fotboll 428.000 1. Gymnastik 237.000
2. Golf 273.000 2. Innebandy 199.000 2. Fotboll 178.000
3. Innebandy 268.000 3. Golf 186.000 3. Ridning 160.000
4. Friidrott 239.000 4. Ishockey 168.000 4. Friidrott 111.000
5. Handboll 184.000 5. Skytte 165.000 5. Handboll  87.000

Källa: RF/SCB 2008

Rekordmånga spelare
Antalet licensierade spelare (över 15 år) har ökat konstant och vid utgången av 2009 fanns rekordmånga spelare: 285.971.

Fotbollen - en tredjedel av all idrott
När det gäller det totala antalet idrottsaktiviteter i Sverige är också fotbollen ojämförligt störst.
Den svenska idrottsrörelsen består av 68 specialidrottsförbund och fotbollen svarar för mer än en tredjedel (34,4 %) av all idrottsaktivitet i landet (baserat på statistik över det lokala aktivitetsstödet).

Källa: RF