Utmärkelser

För ledare verksamma inom Värmlandsfotbollen kan föreningen ansöka om utmärkelser från Värmlands FF, SvFF.
Angivna kvalificeringsår utgör normalt minimikrav för erhållande av utmärkelse.
De högre utmärkelserna utdelas normalt vid förbundens årsmöten, men kan även utdelas vid föreningen eget jubilé eller dylikt.

Värmlands Fotbollförbund

Förtjänsttecken i brons för förtjänstfullt arbete i 5 år
Förtjänsttecken i silver för förtjänstfullt arbete i 10 år
Diplom för förtjänstfullt arbete i 15 år
Förtjänsttecken i guld för förtjänstfullt arbete i 20 år
Glasstatyett för förtjänstfullt arbete i mer än 25 år
Domarnål förtjänstfulla uppdrag i 15 år
Standar hedersutmärkelse för enskild eller förening

Bestämmelser för Värmlands Fotbollförbunds utmärkelser

Svenska Fotbollförbundet

Diplom för ungdomsledare för förtjänstfullt arbete i 10 år
Diplom för ledare för arbete i föreningsstyrelse i 15 år
Diplom för förening förening som tillhört SvFF i 25 år
Plakett i silver för förening förening som tillhört SvFF i 50 år
Förtjänsttecken i silver för arbete i föreningsstyrelse i 20 år
Förtjänsttecken i guld för arbete i föreningsstyrelse i 25 år
Förtjänstmärke för instruktörer för tränarskap i 10 år och 15 år

Ansökan om SvFF:s förtjänsttecken i guld och silver ska vara Värmlands FF tillhanda senast 30 september. Ansökan om förtjänstmärke för instruktörer ska vara Värmlands FF tillhanda senast 1 november. Övriga ansökningar skall för att kunna behandlas vara inlämnad minst en månad innan dagen för utdelning.
Formulär för ansökan hämtar du i vår dokumentbank.