Dispenser 2021

Här finns meddelandeblankett, regler m.m. när det gäller dispenser i värmländsk fotboll, säsongen 2021.

Dispensmeddelande för överåriga spelare 11 mot 11, 9 mot 9, 7 mot 7 - 2021

Bestämmelser för åldersdispenser i ungdomsfotbollen 2021
OBS:
Meddelande kan endast göras t.o.m. 31 augusti, därefter medges inga ytterligare dispenser.

Lista över meddelade dispenser 2021 (uppdaterad 2021-08-30)

Dispenser Hallvärmländskan (ingen verksamhet vintern 2020-2021)

Dispenser futsal (ingen verksamhet vintern 2020-2021)