Dokument

Här kan du ladda hem blanketter och dokument av vikt för fotbollen i Värmland.

Många dokument ligger i .pdf-format.
För att läsa och skriva ut dokumenten (.pdf-filer) behöver du Acrobat Reader från Adobe. Om du inte redan har det installerat på din dator kan du ladda hem programmet gratis.

ALLMÄNT

Stadgar Värmlands Fotbollförbund
Ersättningsblankett VFF 2020

DISPENSER

Dispensmeddelande för överåriga spelare 11 mot 11, 9 mot 9, 7 mot 7
Bestämmelser för åldersdispenser i ungdomsfotbollen 2021

DOMARE

Domarkvitto
LDO rapport 2015 (pdf)
LDO rapport 2015
Månadsrapport domarobservatör
Anmälan av spelare/ledare
Månadsrapport DO

FÖRENINGSBIDRAG

Info Idrottslyftet
Regler för statligt lokalt aktivitetsstöd via RF (LOK-stöd)
Manual - Så söker du LOK-stöd
Närvarokort
Närvarokort
Kommunala bidragsregler:
Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som de statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan med mera. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun

FÖRENINGSÄRENDEN

Bildande av ny förening (länk)
Namnändring info
Namnändring ansökan
RF:s normalstadgar
Länk till RF:s (Riksidrottsförbundet) hemsida

REGISTRERINGAR OCH FÖRSÄKRINGAR

Info, licens- och ungdomsförsäkring
Info, kompletterande licens- och ungdomsförsäkring vid läger utomlands
Information om registrering (till spelare och målsmän)
Rutiner för spelarregistrering
Registrering av asylsökande - Fotboll
Registrering av asylsökande - Futsal
Registreringsintyg för fotboll/futsalspelare
Intyg för registrering av fotboll/futsalspelare 12-14 år

TÄVLING

Ansökan om tillstånd - arrangerande av tävling 2021
Bestämmelser för ansökan om tillstånd 2021
Anmälan - deltagande i turnering/match/cup
Farmarklubbsavtal 2021
Kombinerade lag 2021
Ledarrapport barn
Lån ungdomsspelare t.o.m. 14 år för cup
Matchrapport, tom
Träningsläger utomlands
Utlåning av amatör med dubbel bosättning

UTBILDNING/STIPENDIER

Ansökan Fotbollsgymnasium NIU
FIFA-stipendium för forskning om fotboll
Info om ansökan till riksfotbollsgymnasium (länk)

UTMÄRKELSER

Ansökan om utmärkelser, VFF
Kriterier, ansökan om utmärkelser, VFF
Ansökan om utmärkelser, SvFF för ledare och föreningar
Ansökan om förtjänstmärke för instruktörer