FOGIS

Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är fotbollens eget verktyg. Via FOGIS kommer föreningar, beroende på hur distrikten väljer att nyttja systemet, ha möjlighet att anmäla lag, rapportera resultat, göra matchändringar med mera.

Logga in i FOGIS

Exempel på delar i FOGIS som föreningar, beroende på hur distrikten väljer att nyttja systemet, kommer att kunna ta del av är:

  • Administration av föreningens (sektionens) uppgifter
  • Administration av föreningens lag
  • Möjlighet att se spelschema för föreningens lag
  • Möjlighet att rapportera resultat

En förening kommer att kunna ha flera användare i Fogis med olika behörigheter. Varje inloggning är knuten till en person och kommer således att vara är personlig.
Fogis - Förening