Resultatrapportering i VFF: s serier

Inrapportering av matchresultat
I Tävlingsbestämmelserna står följande:
Domaren är skyldig att rapportera matchresultat via SMS (0730-126 126) senast 20 minuter efter match i alla distriktsserier fr.o.m. 15 år och uppåt.
Övriga matchresultat rapporteras via SMS av respektive hemmalag senast 20 minuter efter match.

Resultatrapportering vis SMS

1. För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm).

Påföljande två sätt kan man skriva i SMS:et:

• xxxxxxxxx hm-bm

• xxxxxxxxx hm bm

Tänk på att inte skriva in mer tecken eller mellanslag än det som krävs enl. ovan. En siffra, en bokstav eller mellanskag extra så kommer inte systemet att registrera resultatet då ni sms:ar till en dator som sköter registreringen av resultatet.

2. SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer: 0730-126 126