Att arrangera tränarutbildning i förening

OBS! Nytt förfarande från och med 1/1 2020

Vi vill, tillsammans med Er, utbilda så många fotbollsledare som möjligt. En framgångsfaktor för att lyckas med detta är att arrangera en tränarutbildning i föreningens miljö. För att arrangera tränarutbildningen C-diplom (1 dag - webbuppgifter - 1 dag) gör du enligt följande:

- Föreningen kontaktar sin Idrottskonsulent/SISU-konsulent eller VFF´s utbildningskonsulent Richard Morero: richard.morero@varmlandsff.se, 054-770 71 03

- VFF beställer litteratur och tillsätter instruktör

- VFF betalar litteratur och instruktör

- VFF fakturerar deltagarens förening

- Föreningen söker idrottslyft för 75% av utbildningens kostnad

- Arrangörsföreningen erhåller ett "arrangörsbidrag" a´ 100:- per deltagare och dag som täcker lunch, fika etc. Detta söker föreningen via idrottslyftet

- Eventuella övriga kostnader föreningen har i samband med utbildningen bekostas av föreningen, alternativt med hjälp utav sin folkbildningsresurs (kontakta respektive idrottskonsulent)

Värmlands FF ser gärna att föreningen har en dialog med sin idrottskonsulent på RF-SISU Värmland i samband med tränarutbildningen. Detta för att kunna skapa ett mervärde vid föreningens utbildningsinsatser.

VFF fakturerar

- 2.000:- per deltagare efter första utbildningsdagen
Observera att föreningen från och med 1/1 2020 har en egenavgift på 500:- per ledare

Idrottslyftet

- Förening söker idrottslyft 1.500:- per deltagare
- Arrangörsförening söker 100:- per deltagare och dag i arrangörsbidrag