Tränarstegens utbildningar

Information tränarutbildning

Nedan följer information om barn- och ungdomstränarutbildningarna som arrangeras av Värmlands Fotbollförbund. För mer utförlig information om samtliga tränarutbildningar, gå in på https://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/

Samtliga tränarutbildningar som är öppna för anmälan finns på denna sida: http://www.varmlandsff.se/tranarutb/

Spelformsutbildning/Grönt Kort -
Denna utbildning är av mer informativ karaktär. Här ges information om regler och förhållningssätt kring de olika spelformerna. Denna utbildning är minimikravet för att få ledarlicensen "Grönt kort". Utbildningen genomförs oftast under en kväll och är helt kostnadsfri.

Tränarutbildning C -
Tränarstegens första utbildning. Oavsett om du i nästa steg väljer att gå Ungdomstränarutbildning eller Seniortränarutbildning skall du starta med Tränarutbildning C. Denna utbildning ger också en grund för Målvaktstränarutbildning C. Tränarutbildning C genomförs i samarbete med arrangerande förening. Utbildningen motsvarar två heldagar, men kan fördelas på exempelvis en heldag och två halvdagar. Utbildningen kostar 2.000:- och subventioneras till 75% med hjälp utav idrottslyftet.

Tränarutbildning B Ungdom -
När du genomfört Tränarutbildning C och haft minst ett års tränarerfarenhet är du behörig att gå Tränarutbildning B Ungdom. Denna utbildning riktar sig främst till dig som är tränare för spelare i åldern 13-19 år, men vi rekommenderar att även tränare i spelformen 7 mot 7 stor genomför denna utbildning. Utbildningen arrangeras av Värmlands Fotbollförbund och genomförs över fyra heldagar (2+2) med webuppgifter emellan tillfällena. Denna utbildning kostar 5.600:- och subventioneras till 75% med hjälp utav idrottslyftet.

Tränarutbildning A Ungdom -
Efter genomförd Tränarutbildning B Ungdom eller UEFA B, med minst ett års tränarerfarenhet, är du behörig att gå Tränarutbildning A Ungdom. Denna utbildning riktar sig till tränare i de övre tonåren. Kursens målsättning är att ge tränare möjlighet att stödja sina spelare i deras utveckling och möta spelarnas krav på bästa möjliga träning- match- och vägledning. Tränarutbildning A Ungdom arrangeras av Värmlands Fotbollförbund och är över fyra heldagar (2+2) med webuppgifter emellan tillfällena. Utbildningen kostar 7.200:- och subventioneras till 75% med hjälp utav idrottslyftet.

Målvaktstränarutbildning C -
Första steget i målvaktstränarutbildningen är Målvaktstränarutbildning C. Utbildningen genomförs på en heldag samt fyra timmars förberedande webstudier. Om du tidigare genomfört Tränarutbildning C kan du gå en kortare variant av Målvaktstränarutbildning C (ca 4 timmar). Utbildningen arrangeras i samarbete med förening och kostar 2.000:-. Idrottslyftet subventionerar 75% av summan.

Målvaktstränarutbildning B -
Nästa steg i målvaktstränarutbildningarna är utbildning B. Denna utbildning är på totalt två dagar (1+1) samt åtta timmars webstudier. Utbildningen arrangeras av Värmlands Fotbollförbund alternativt samarbetsdistrikt. Idrottslyftet subventionerar 75% av utbildningskostnaden.